Chăm sóc sức khỏe

Olsen Steiner cung cấp tư vấn kinh doanh cho các công ty đa quốc gia, các công ty thiết bị y tế và các công ty dịch vụ nghiên cứu lâm sàng. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm và Bộ Y tế ở Việt Nam, vì vậy chúng tôi sẽ là cầu nối giữa quản lý y tế Việt Nam và hoạt động kinh doanh của bạn.

  • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe

  • Các thiết bị y tế

  • Thực phẩm bổ sung

  • Mỹ phẩm

  • Chiến lược thị trường

  • Import restriction

  • Regulatory restrictions