Logistics

<strong>Olsen Steiner</strong> cung cấp hỗ trợ cho khách hàng nước ngoài cũng như địa phương trong ngành công nghiệp vận chuyển và hậu cần, quản lý bất kỳ quá trình nào với các đối tác thương mại của bạn, đặc biệt khi họ có nhiều đối tác và toàn cầu.
  • Quản lí hợp đồng

  • Quản lý vận chuyển đã mua

  • Tuân thủ quy định

  • Lập kế hoạch tuyến đường, lập lịch phân phối và quản lý đội tàu

  • Các giải pháp giao nhận và môi giới

  • Kết nối đối tác thương mại

  • Yêu cầu bồi thường bảo hiểm

  • Thủ tục thông quan tùy chỉnh