Tư vấn nhân sự

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ NGUỒN NHÂN LỰC

Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ nhân sự như sau
 • Tìm kiếm và lựa chọn điều hành từ cấp quản lý trung cấp đến vị trí cấp CEO.
 • Hệ thống nhân sự được thành lập cho công ty mới và công ty muốn tái cấu trúc.
 • Biên chế, bảo hiểm, thuế TNCN và quản lý hợp đồng lao động
 • Kiến thức nhân sự và dịch vụ hỗ trợ thực tế.
 • Staff outsourcing
 • Tư vấn nhân sự theo yêu cầu của khách hàng
 • Văn phòng đại diện

Ngành

 1. Khách sạn và nhà hàng
 2. Quản lý khách sạn
 3. Bất động sản
 4. Xây dựng
 5. Thiết kế
 6. Tổng đài và dịch vụ khách hàng
 7. Đầu tư
 8. Bán lẻ

Tuyển dụng Olsen Steiner (OSR) duy trì một cơ sở dữ liệu của các ứng viên đủ điều kiện và thường xuyên liên hệ với những người trong cơ sở dữ liệu OSR khi một cơ hội việc làm thích hợp phát sinh.

Chi phí tuyển dụng được trả bởi các cơ quan tuyển dụng. Không bao giờ có lệ phí nộp đơn. Các ứng viên cho các tuyển sinh hiện tại, cũng như các ứng viên muốn được đưa vào cơ sở dữ liệu OSR, được khuyến khích gửi một bản lý lịch và thư giới thiệu cho bất kỳ thành viên OSR nào liên quan đến giáo dục, kỹ năng, kinh nghiệm và lĩnh vực quan tâm có liên quan.

Nếu đăng ký ứng tuyển, hãy ghi rõ trong thư giới thiệu về trải nghiệm của bạn liên quan đến vị trí bạn đang muốn ứng tuyển.

Vui lòng luôn bao gồm thông tin liên hệ chính xác của bạn để OSR có thể liên hệ với bạn ngay bây giờ và trong tương lai.

Để biết danh sách các công việc  mà OSR hiện đang tuyển dụng, hãy vào danh sách Vị trí. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ ngay lập tức:

Tuyển dụng Olsen Steiner (OSR) cung cấp các dịch vụ nhân sự, tùy biến, toàn diện, nhân lực cho các tổ chức có hoạt động quốc tế.

Chúng tôi chuyên làm việc trên các vị trí quản lý cấp trung và cao cấp có thể khó để tuyển dụng và chúng tôi có thể thay đổi các dịch vụ tùy theo nhu cầu của khách hàng. Ví dụ: chúng tôi có chuyên môn để hướng dẫn toàn bộ quá trình lựa chọn đến một tuyển dụng thành công hoặc chúng tôi có thể cung cấp các nỗ lực tiếp cận được nhắm mục tiêu trong một khung thời gian ngắn.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách OSR có thể giúp đáp ứng nhu cầu nhân sự quan trọng của bạn, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ ngay lập tức: